Moeten we bang zijn van de toekomst??


Als ingenieur van opleiding blijf ik graag op de hoogte van alle technologische evoluties die een invloed kunnen hebben op het bedrijfsleven en onze rol als ondernemers en leiders. Het meeste van wat er staat aan te komen, maakt me best enthousiast. Zaken zoals Virtual Reality, Augmented Reality en Artificial Intelligence, zullen een grote impact hebben op hoe we leven, werken, en leidinggeven. Sommige (bedrijfs)leiders zijn zich hier misschien nog onvoldoende van bewust, of het schrikt hen misschien zelfs af. Maar het zal ook zeer veel nieuwe kansen creëren voor onze bedrijven en de maatschappij in het algemeen.

Echter, ongeveer twee weken geleden, was ik aanwezig op een seminarie waarin het Blockchain concept werd uitgelegd, en ik moet toegeven dat dat de eerste keer was dat ik echt dacht van “holy crap...”.

Lees verder om te ontdekken waarom we misschien toch wel heel bezorgd moeten zijn over de toekomst...

Als er over Blockchain gepraat wordt, glijdt het gesprek meestal nogal vlug af naar Bitcoin.
Jammer, want dat is eigenlijk nog maar het eerste niveau van Blockchain. Het derde niveau van Blockchain, dat is waar de echt ingrijpende veranderingen zullen gebeuren. Dan praten we niet meer over cryptocurrencies. Dan praten we over  eigenaarschap in de breedste betekenis van het woord.
Alles waar de noodzaak bestaat om eigenaarschap ondubbelzinnig aan te tonen, ook het eigenaarschap over data, kan dan 'geblockchaind' worden (als dat woord al bestaat ;-) ). En dat zal een onwaarschijnlijke impact hebben op het bedrijfsleven!

Bedenk je een willekeurig proces binnen je bedrijf. Hoogstwaarschijnlijk is dat een aaneenschakeling van stappen waarbij telkens iemand (of iets) tijdelijk eigenaar is van wat er moet gebeuren, er iets mee doet, en het dan doorgeeft aan de volgende stap.
Dat is precies wat Blockchain doet. Dus dat proces kan dan grotendeels volledig autonoom verlopen!

Dit zal gigantische efficiëntieverbeteringen teweeg brengen!
Nu hoor ik je uiteraard al juichen.
En voor die processen die enkel binnen je bedrijf lopen, kan dat inderdaad een groot voordeel opleveren. Vergeet echter het gevaar van sub-optimalisatie niet!

Dat proces loopt waarschijnlijk niet enkel binnen jouw bedrijf, maar past op zijn beurt ook weer in een groter proces dat zich over verschillende bedrijven uitstrekt, en zo de link legt tussen grondstof/bron en eindgebruiker.

Als een Blockchain jouw intern proces kan overnemen, kan het ook het volledige proces overnemen. Waardoor niet enkel jouw intern proces een pak efficiënter zal verlopen, maar het volledige proces een serieuze efficiëntieslag zal ondergaan, waarbij niet enkel specifieke processtappen binnen jouw bedrijf kunnen geëlimineerd worden, maar gehele bedrijven zullen geëlimineerd worden!

Als je met je bedrijf actief bent in industrietakken zoals banking, financial services, verzekeringen, logistiek, supply chain, of vastgoed, dan moet je jezelf misschien toch wel eens zorgen beginnen maken over de toekomst.

Er is gelukkig ook goed nieuws!
De dingen die door Blockchain geëlimineerd zullen worden, zijn niet de meest waardetoevoegende activiteiten voor de eindgebruiker. Als dus sommige van je processen (of misschien zelfs je gehele bedrijf) bedreigd wordt door Blockchain, dan geeft dat ook een fantastische opportuniteit om eens opnieuw na te denken over de échte toegevoegde waarde van je processtappen (of zelfs van je bedrijf) voor de eindgebruiker.

Dat is een oefening die een ambitieuze leider eigenlijk op regelmatige basis zou moeten doen: verduidelijken en zeer specifiek zijn over het bestaansrecht. Wat neerkomt op: zeer precies weten en kunnen formuleren waarom je bestaat en welke meerwaarde je toevoegt aan de gehele keten van grondstof/bron tot eindgebruiker.

Als ambitieuze leider moet je dat niet alleen weten op bedrijfsniveau, je moet dat ook zeker weten op persoonlijk niveau: weten waarom jij er bent, en welke jouw toegevoegde waarde is binnen het geheel.
Enkel wanneer je heel duidelijk weet wat je wil brengen aan je mensen en je bedrijf, enkel dan zal je in staat zijn om het ook dagelijks uit te stralen.

Een goede manier om dat voor jezelf te verduidelijken, is om na te denken wat je nalatenschap zal zijn: wat zal jij echt achterlaten (in het bedrijf), en hoe wil jij herinnerd worden?

Misschien reageer je nu heel nederig, en heb je zoiets van “ik hoef helemaal niet herinnerd te worden”. Wel, laat me duidelijk zijn, deze vraag heeft niets met je ego te maken, maar heeft alles te maken met je eigen gedrag.
Als je een ambitieuze leider bent, dan moet je heel duidelijk en scherp zijn over die ambitie!
Want een doel is niet iets om naar toe te streven, maar is eerder iets om van te vertrekken met je eigen gedrag!

Denk dus maar direct na over hoe jij herinnerd wil worden, en breng dat gedrag dan ook direct in de praktijk!

Zeker wanneer je je in een bedrijfstak bevindt die door 'nieuwe' technologieën bedreigd wordt, is deze vraag zeer relevant.
Want hoe ga jij –als leider– die technologische revolutie managen voor/in je bedrijf?
Dat zal hoogstwaarschijnlijk zijn hoe je herinnerd zal worden!

 

Als je eens een sparringpartner nodig hebt om na te denken over deze vragen/uitdagingen, en om te reflecteren op je eigen gedrag, voel je dan zeker niet geremd om mij te contacteren.

Auteur: Dennis Fredrickx – The Happiness Factory
Website: www.thehappinessfactory.be
Dennis helpt ambitieuze ondernemers/leiders om meer te bereiken op een eenvoudigere manier.