Het broodfonds: zorgen voor elkaar !


Ondernemers werken voor eigen rekening en risico. 
En dus moeten ze zelf ook iets regelen voor arbeidsongeschiktheid. 
Een derde van de ondernemers heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). 
De rest vindt dat blijkbaar te duur of te ingewikkeld. 
Het broodfonds is dan een mooi en heel betaalbaar alternatief. 
Want het blijft verstandig om te zorgen dat je ook inkomen hebt als je langere tijd ziek bent.

Heel simpel gezegd is het broodfonds een schenkkring van ondernemers die elkaar beloven: 
“Als jij ziek bent, dan zorg ik voor jou.” In het vertrouwen dat dit andersom ook gebeurt. 

Het concept is ontwikkeld door enkele sociale ondernemers, die een alternatief zochten voor de vaak dure AOV. 
Sinds 2010 zijn ze als de BroodfondsMakers ook anderen gaan helpen om broodfondsen op te zetten. Met succes: op 1 januari 2017 waren er 231 broodfondsen in 108 plaatsen met 10.023 aangesloten ondernemers. 
En maandelijks komen er overal in het land nieuwe broodfondsen bij.

Wat verklaart dit succes? 
Allereerst is het broodfonds laagdrempelig en heel betaalbaar. 
Er vloeit geen geld weg naar verre tycoons. Elk lid blijft baas over zijn eigen geld. 
Alle broodfondsen zijn zelfstandige verenigingen; de BroodfondsMakers zijn een servicebureau dat voor verrichte diensten factureert. 
De belangrijkste verklaring van het succes is misschien wel het uitgesproken sociale karakter. In het broodfonds ken je de zieke aan wie je schenkt. Hulp kan verder gaan dan financiële steun: ziekenbezoek, klussen afmaken zodat de zieke zzp’er zijn klant niet verliest. 
Of zelfs de kinderen naar school brengen. Zulke hulp is onbetaalbaar.

Hoe werkt het? 
Een broodfonds bestaat uit minimaal 20 ondernemers, en groeit door naar maximaal 50 leden. 
Bij dat aantal kun je elkaar nog persoonlijk kennen, en dat is goed voor het vertrouwen. 
Er zijn acht schenkingsniveaus van € 750 tot € 2500 netto. Afhankelijk van het schenkingsniveau leg je maandelijks geld in. Vanaf € 33,75 per maand kun je al meedoen. 
Bij ziekte geldt een eigenrisicoperiode van dertig dagen. 
Schenkingen vanuit het broodfonds zijn belastingvrij, omdat ze op jaarbasis ruim onder de fiscale norm blijven van € 2129 (2017) voor schenkingen van persoon tot persoon. 
Toetreden tot een broodfonds kan viermaal per jaar, uittreden kan twee keer per jaar evenals bijstellen van het schenkingsniveau. 
Wie vertrekt, neemt zijn gespaarde tegoed minus alle gedane schenkingen mee.

Sleutelbegrippen voor het broodfonds zijn transparantie, solidariteit en vertrouwen. 
Ieder broodfonds is een zelfstandige vereniging, waarin de leden beslissen. 
De solidariteit vertaalt zich er onder meer in dat broodfondsen mensen met een ziekteverleden of een chronische ziekte niet uitsluiten. 

Er zijn geen zware controlemechanismen. Ziek is ziek, daar heb je geen doktersbriefje voor nodig. Juist door de sociale cohesie kunnen leden elkaar dat vertrouwen bieden. 
Bovendien is ziek zijn vooral ongunstig voor de voortgang van het bedrijf. De cijfers bevestigen dat: het verzuim bij broodfondsen is nog geen 1,3%, terwijl dat bij andere ondernemers op 2% ligt en bij werknemers zelfs op gemiddeld 4%.

Wie mag meedoen? 
Zzp’er, DGA, vennoot in een VOF, het maakt niet uit. Er gelden twee ijzeren voorwaarden: allereerst moet je bedrijf tenminste een jaar bestaan, want het broodfonds heeft behoefte aan stabiliteit. 
De tweede voorwaarde is dat je tenminste € 750 per maand uit het bedrijf haalt voor levensonderhoud en vaste bedrijfskosten. 
Wie meer wil weten: www.broodfonds.nl biedt enorm veel informatie. 
Je kunt je daar als groep van minimaal 20 personen aanmelden voor een gratis presentatie. Een prima onderwerp voor de open koffie. 

Dus geef je op!


*Jos van Bussel RAE is zelfstandig adviseur arbeidsverhoudingen en verenigingsmanagement 
en voorlichter van de BroodfondsMakers (info@josvanbussel.nl)