45 Plus Challenge


Nederland wordt wel eens vergeleken met een grote ladekast. Allemaal grote en kleine opbergvakjes, netjes geordend én natuurlijk voorzien van een labeltje. Je moet per slot van rekening wel weten wat er in zit. De BV Nederland komt hierdoor overzichtelijk en gestructureerd over. Voor een buitenstaander mag dit een tamelijk accuraat beeld zijn, bepaalde inwoners van Nederland hebben hier toch een ietwat andere kijk op. Zeker als ze niet in zo’n gelabeld vakje passen. Tussenmaten of gecombineerde bakjes? Die smaken kennen we niet. Nederland gaat voor de grote gemene deler, zo lijkt het wel. En die paar procent die er geen plek hebben? Daar vinden we wel een oplossing voor, is de gedachte.

Het wordt maar al te graag verteld. We zitten in de lift. Het gaat goed met Nederland. De economie trekt aan en het aantal banen groeit. De cijfers van het UWV zijn sinds jaren niet meer zó rooskleurig geweest. En toch zijn er mensen – die paar procent – die er niets of in ieder geval veel minder van merken.

Neem nu de werkzoekende 45 plusser die net niet dié werkervaring heeft waar werkgevers op zitten te springen. Het is een groep die juist vanwege de vele schakeringen waaruit ze bestaat, niet eenduidig te benoemen is en daardoor ook niet te labelen. Door het ontbreken van een eigen vakje worden de uitdagingen die zij het hoofd moeten bieden, veelal niet waargenomen.

Nederland bestaat niet uit cijfers maar uit mensen. Ook die mensen waar ogenschijnlijk geen plek voor is in de ladekast, zijn Nederlanders die hun steentje willen bijdragen. Capabele mensen met veel kennis en kunde.

De provincie Limburg wil de kast gaan herdefiniëren en heeft in een eerste stap in de goede richting, een 45 plus challenge uitgeschreven. Werkzoekende 45 plussers  worden uitgedaagd met innovatieve ideeën te komen die de positie van deze doelgroep op de arbeidsmarkt verbetert. Met het programma “Dragons Den’ als voorbeeld, worden de indieners in de gelegenheid gesteld hun idee aan een jury te pitchen, tijdens het Limburg Unlimited event.

Deze 45 plus challenge zet ramen en deuren open om een frisse wind binnen te laten die het hokjes landschap op een dusdanige manier kan herschikken dat de kleuren zwart en wit worden aangevuld met veel schakeringen grijs.

 

Auteur : Math Fooij, Avytos bv
Website : 
www.avytos.com
Math traint mensen die hun communicatie en presentatie kwaliteiten willen vergroten zodat ze persoonlijk en zakelijk groeien.